علمی تخیلی

آینه سیاه<br>Black Mirror
8.9

آینه سیاه
Black Mirror

مجموعه ای از مجموعه مقالاتی که به بررسی دنیایی پیچیده و با تکنولوژی پیشرفته می پردازد که در آن بزرگترین نوآوری های انسانیت و تاریک ترین غرایز در ...